Referat från månadsträff den 14 mars 2022

Mia Karlsson

Den 14 mars samlades drygt 100 medlemmar på Mariatorget i Kramfors för att lyssna till Mia Karlsson, VD för Högakusten Destinationsutveckling. Bertil Wiklund välkomnade alla till mötet och då spec. nya medlemmar, därefter lämnade han över ordet till Mia. Hon berättade att Högakusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades 2014 och som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av Högakusten. HKD har ansvaret för destinationens gemensamma turist- och besöksservice som täcker samtliga fyra kommuner i HK – Härnösand, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik. Tillsammans har de skapat en modern och behovsanpassad turistservice bestående av fyra delar som är tillgänglig året runt via telefon, mejl, chatt och sociala medier, 45 Infopoints, dvs turistserviceplatser på våra stora besöksmål, en gemensam turistinformation vid Högakustenbron samt en mobil turistservice. En utmaning är att
få turister att komma hit under hela året, där den nya linbanan i Skule har bidragit till att Hk kan bli en året runt destination. Under 2021 hade Hk 615000 gästnätter och hade en omsättning på 2,7 miljarder. Besöksnäringen är en växande industri där företagen i området är en viktig del. Ett löfte till marknaden är lägereldsupplevelser. Lägerelden är en metafor för gemenskap, värme, glädje och tid tillsammans med de du tycker om.


Bertil tackade Mia med honung och en ros för ett intressant föredrag. Därefter gympa med Birgit, kaffe och macka, information om cirklarna och resor samt lottdragning. Ett stort tack till kaffegruppen. Inbetalda fikapengar skickades oavkortat till Ukraina, summa: 5850kr. Vi ses igen den 11 april på Församlingsgården i Kramfors.