Referat från månadsträffen den 11 april 2022

Magdalena och Jörgen Desén

Ordförande Bertil Wiklund hälsade 90 medlemmar välkomna till medlemsmötet den 11 april. Han lämnade raskt över ordet till Caroline Strindlund, centrumutvecklare i Kramfors Kommun. Drömuppdraget att utveckla centrumkärnan fick hon 2016. Målsättningen är att skapa mer liv och rörelse i stan, samt att känna sig trygg. Hon berättade att försäljningen av Kramkortet, ett presentkort för Kramfors handel, ökade drastiskt under pandemin, från ett värde på 1 milj till 4.2 milj 2020 och till 3,2 milj 2021 samt att samverkan och marknadsföring är en viktig del i en liten kommun.
Efter Caroline var det dags för Ulla Andersson och Ann Storm att informera om biblioteket, som idag inte bara är en lokal utan även en verksamhet. På biblioteket finns idag flera e-tjänster, bl.a. e-böcker, e-ljudböcker, pressreader-7500 tidningar och tidskrifter på 60 olika språk och cineasterna-en filmtjänst. Biblioteket finns även på sociala medier med hemsida, på Facebook och Instagram.
Därefter tog Magdalena och Jörgen Desén, Kramfors bokhandel vid. De finns idag i Möbler o Hemkulturs fd lokal. De har bl.a haft boksläpp på Ådalen III, läsecirkel m.m. Magdalena presenterade ett antal böcker med anknytning till Högakusten. De avslutade sin information med att framföra två polskor, Magdalena på magdeburgerdragspel och Jörgen på nyckelharpa. Efter varma applåder var det dags för pausgympa, kaffe och macka samt information av Ingalill. Bertil tackade medverkande med sedvanlig honungsburk och ett stort tack till kaffegruppen.

Referat från månadsträff den 14 mars 2022

Mia Karlsson

Den 14 mars samlades drygt 100 medlemmar på Mariatorget i Kramfors för att lyssna till Mia Karlsson, VD för Högakusten Destinationsutveckling. Bertil Wiklund välkomnade alla till mötet och då spec. nya medlemmar, därefter lämnade han över ordet till Mia. Hon berättade att Högakusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades 2014 och som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av Högakusten. HKD har ansvaret för destinationens gemensamma turist- och besöksservice som täcker samtliga fyra kommuner i HK – Härnösand, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik. Tillsammans har de skapat en modern och behovsanpassad turistservice bestående av fyra delar som är tillgänglig året runt via telefon, mejl, chatt och sociala medier, 45 Infopoints, dvs turistserviceplatser på våra stora besöksmål, en gemensam turistinformation vid Högakustenbron samt en mobil turistservice. En utmaning är att
få turister att komma hit under hela året, där den nya linbanan i Skule har bidragit till att Hk kan bli en året runt destination. Under 2021 hade Hk 615000 gästnätter och hade en omsättning på 2,7 miljarder. Besöksnäringen är en växande industri där företagen i området är en viktig del. Ett löfte till marknaden är lägereldsupplevelser. Lägerelden är en metafor för gemenskap, värme, glädje och tid tillsammans med de du tycker om.


Bertil tackade Mia med honung och en ros för ett intressant föredrag. Därefter gympa med Birgit, kaffe och macka, information om cirklarna och resor samt lottdragning. Ett stort tack till kaffegruppen. Inbetalda fikapengar skickades oavkortat till Ukraina, summa: 5850kr. Vi ses igen den 11 april på Församlingsgården i Kramfors.

Föreningsstämma 21 februari 2022

Cissi Jakobsson

Ordförande Bertil Wiklund hälsade 105 medlemmar välkomna till föreningsstämman den
21 februari. Därefter lämnade han över ord och ton till dagens underhållare Cissi
Jacobsson från Sollefteå. Hon framförde på ett mycket inspirerande sätt sitt ”Mitt italienska äventyr” som innehöll sång ord och bild. Efter att Bertil tackat Cissi med sedvanlig honung vidtog pausgympa med Birgit och därefter kaffe, macka och kaka.


Sedan vidtog stämmoförhandlingar med Ralf Lundqvist som ordförande, Christina
Mikaelsson som sekreterare och som justerare och rösträknare Yvonne Åkerström och
Birger Söderström. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten och
revisionsberättelsen lästes upp och hade även skickats ut digitalt. Allt godkändes på alla
punkter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades enligt styrelsens förslag.
Bertil tackade Ralf Lundqvist för väl genomförda mötesförhandlingar.
Parentation hölls över tolv medlemmar som lämnat oss under 2021, Bertil tände ljus
och Ralf läste en dikt och vi mindes dem under en tyst minut.
Ingalill Bergman informerade om cirklarna och även två resor under våren. Bettan
skötte lottdragning med glada vinnare, Bertil tackade kaffegruppen samt alla som kommit
till mötet. Vi ses igen den 14 mars.

Uteträff vid Kyrkviken 9 februari 2022

Vid Kyrkviken

Efter att vi fått ställa in medlemsmötet i januari pga pandemin fick vi så träffas igen.
Närmare 70 Aktiva Seniorer hade hörsammat inbjudan till utflykt på Kyrkviken den 9 februari. Magnus Blom och ordförande Bertil Wiklund hade komponerat en fin frågeslinga med 15 mer eller mindre kluriga frågor. Flera av oss promenerade den 2,8 km upplogade vägen i det sköna vädret, trots att solen lyste med sin frånvaro. Magnus skötte grillen med den äran och Bertil lottade ut priser till de som klarat flest frågor. Alla tycktes trivas och gladdes åt att få ses och att restriktionerna lättat. Nu ser vi fram emot att få mötas igen på föreningsstämman den 21 februari på Mariatorget i Kramfors.

Referat från Sundsvallsresa och luciaträff

Eva-Britt och Sune

Den 3 december var vi 45 medlemmar som åkte med Byberg och Nordin till Sundsvall. Första stoppet var restaurang Metropol, där vi fick en god tvårättersmiddag. Därefter Tonhallen där vi fick njuta av en enastående konsert med Helen Sjöholm och hennes musiker. En fantastisk kväll med storartad underhållning.

Den 13 december hälsade vår ordförande Bertil Wiklund drygt 100 medlemmar välkomna till Luciafirande på Mariatorget i Kramfors. Planeringen var att Skarpåkersskolans kör skulle lussa för oss, men pga nya restriktioner blev det inställt. Styrelsen tog i stället över rollen att lussa med sång kompad av Sune Johansson på piano. Efter varma applåder serverades jullandgång, kaffe och kaka. Därefter underhöll Eva-Britt Nyberg Johansson och Sune Johansson med blandad musik av julvisor och folkmusik, Eva-Britt på fiol och sång, Sune på gitarr och piano. Efter ett extranummer på begäran tackade Bertil för fin underhållning och överlämnade sedvanlig honungsburk.
Ingalill informerade om cirklarna, Birgit ledde pausgympa och Bettan delade ut vinster i lotteriet. En trivsam eftermiddag som avslutades med att Doris Jonsson, med inlevelse, läste ”Tomten” av Viktor Rydberg. Ordförande tackade alla som kommit och önskade en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Promenad den 1 november 2021

1 november var vi 25 tappra Aktiva Seniorer som promenerade längs Kyrkvikens naturstig. Första etappen av naturstigen blev klar 2019 och är mycket populär. De 3 kilometerna leder från båthamnen till Frånö IP. En del av sträckan går på trädäck som tillverkats av arbetsmarknadsenhetens snickerigrupp. Nästa sträcka som blev klar ifjol är från Frånö IP till Björknäs. Fina viloplatser med grillmöjligheter finns vid etapp 1.

Tyvärr var vädret inte med oss denna novemberdag. Regnet tilltog allteftersom vi vandrade längs stigen. Några tog ändå en ”ståfika” innan vi skildes åt.

Höstfest och 25-årsjubileum den 19 november 2021

Den 19 november var det höstfest på Hotell Kramm då  Aktiva Seniorer i Kramfors firade 25-års jubileum. Festen började med bubbel och därefter en välkomponerad två-rätters meny som avnjöts av 100-talet medlemmar.

Trio of Joy, bestående av Ida Linné och makarna Caroline och Robert Sedin underhöll oss hela kvällen med den äran. Klockrent pianospel av Ida Linné och noga utvalda låtar som presenterades med stor omsorg och framfördes av Caroline och Robert.

Ordförande Bertil Wiklund gjorde en tillbakablick på Aktiva Seniorers 25 år. Han berättade att idag finns det 47 föreningar, från Ystad till Luleå. Vår förening startade 1996 och den första årsstämman hölls 1997. Aktiva Seniorers mål är trivsam gemenskap, bildning, kultur och kunskap som vi får genom våra medlemsmöten, cirklar, resor och andra sammankomster. Styrelsen arbetar helt ideellt utan ekonomisk ersättning.

En storartad insats av tidigare styrelser och nämnas bör våra hedersmedlemmar Ralf och Sylvia Lundqvist som i högsta grad bidragit till föreningens utveckling , samt Birgit och Hans Gunnarsson, Birgit som ser till att vi rör på oss och Hans vår kommunikatör som har koll på vårt medlemsregister och skickar ut kallelser m.m. Aktiva Seniorer i Kramfors har idag 259 medlemmar.

Bertil tackade styrelsen för deras engagemang samt alla medlemmar som bidrar till föreningens utveckling.

Referat från månadsträffen den 18 oktober 2021

Peter Sjölund

Måndagen de 18 oktober samlades 117 förväntansfulla Aktiva Seniorer för att lyssna till DNA-släktforskaren Peter Sjölund. Ordförande Bertil Wiklund hälsade alla välkommen och speciellt nio nya medlemmar. I väntan på Peter, som var på väg från Oslo, serverades kaffe, smörgås och kaka.
Därefter var det dags för Peter att ta vid. Nästan allt som Peter kan inom området har han lärt sig på egen hand eller inspirerats av andra forskare. Under de senaste åren har en stor del av hans arbete varit att leta reda på okända pappor och hjälpa adopterade att hitta sina föräldrar – med hjälp av DNA.
Peter blev rikskänd över en natt när det stod klart att han lyckats lösa dubbelmordet som gäckat Linköpingspolisen sedan år 2004.
Sommaren 2019 ringde Peter till polisen i Linköping och frågade om de ville ha hjälp att lösa dubbelmordet. Han var övertygad om att han skulle kunna göra det. När han berättade för polisen om metoden han arbetade med för att hitta de okända papporna så bestämde de att han skulle arbeta på precis samma sätt för att hitta den okände gärningsmannen. Släktnäten runt den misstänkte mördaren växte successivt för att sedan krympa. Till sist återstod bara två personer – en av dem gärningsmannen som senare kunde gripas.
Efter lösningen blev han kontaktad av en mängd släktforskare som även de ville vara med att bidra. De bildade en grupp, under ledning av Peter, som kan jobba tillsammans för att lösa fall och hans förhoppning nu är att metoden ska komma att användas brett i Sverige. I väntan på juridiska klartecken tränar släktforskarteamet på att hitta okända fäder.
Efter varma applåder fick Peter svara på frågor från medlemmarna och avtackades med sedvanlig honungsburk
Ingalill informerade om studiecirklarna som kommer igång efter årsskiftet, förutom kören och musikcirkeln där vi f.n. saknar ledare.
Efter lottdragning med glada vinnare tackade ordf. alla som kommit till mötet i Ullånger/Centrum.

Referat från månadsträff den 20 september 2021

Oskar Nord

Måndagen den 20 september hälsades 85 Aktiva Seniorer välkomna av ordf. Bertil Wiklund och särskilt 3 nya medlemmar. Han lämnade raskt över ordet till Oskar Nord, chefredaktör på Tidningen Ångermanland och allehanda.se.
Oskar tillträdde 2019 när tidningen köptes upp av Bonniers, han har varit journalist sedan 2007,då på Sundsvalls tidning och mittmedia.se.
Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda bildade tillsammans.TÅ år 2000, gick sedan ihop 2006 med Örnsköldsviks Allehanda och 2015 med Sundsvalls Tidning. Syftet var att få ekonomin att gå ihop. TÅ har idag en stabil upplaga, ökar i år och har en stark tillväxt digitalt. TÅ har tre reportrar i Sollefteå, två i Kramfors och tre i Härnösand.
Tidigare var annonsintäkterna stora men idag står läsarna för intäkterna, bara 20% är annonser. Papperstidningen har 8.800 prenumeranter och 3.500 digitala. Tidningens uppdrag är att i huvudsak att granska makten, skildra vår samtid och vara en del av vårt område. Tidningens utmaning nu är att stärka varumärket TÅ och att nå unga läsare.
Ordf Bertil tackade Oskar med en sedvanlig honungsburk och efter det pausgympa med Birgit.
Därefter var det dags för kaffe, macka och kaka samt lottdragning.
Nästa gång vi ses får vi lyssna till släktforskare Peter Sjölund.

Referat från föreningsstämman 30 augusti 2021

Pär-Åke Stockberg

Ordförande Bertil Wiklund hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna till föreningsstämman för Aktiva Seniorer den 30 augusti. Eftersom Mariatorget, där vi vanligtvis träffas håller stängt pga pandemin, fick vi ha mötet på Ramviks FH. Bertil lämnade över ord och ton till Pär-Åke Stockberg som underhöll oss i särklass med kända låtar av bl.a The Beatles, Bonnie Tyler, Vikingarna, Evert Taube m.fl. Efter rungande applåder och extra nummer var det dags för kaffe, smörgås och kaka innan stämmoförhandlingar.

Läs Mer