Program

Program för Aktiva Seniorer Kramfors, våren 2024

Nu (4 december 2023) är programmet klart för våren 2024.
Finns här nedan att titta på och/eller ladda ner.


Våra månadsträffar och övriga aktiviteter sker i samarbete med Vuxenskolan.
För deltagande i våra aktiviteter krävs medlemskap i föreningen. På hemsidan hittar
du hur man blir medlem.