Om Aktiva Seniorer i Kramfors

AKTIVA SENIORER är en ideell förening med syfte att främja medlemmarnas
kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter.
Medlemmarnas kunskap och erfarenhet är grunden och utnyttjas i verksamheten.
Individen i centrum och gemensamma intressen förenas med samvaro och trivsel.

AKTIVA SENIORER I KRAMFORS bildades i maj 1996. Föreningen har för
närvarande ca 260 medlemmar.

AKTIVA SENIORERS månadsmöten annonseras lördagen före under
rubriken Föreningsnytt i Tidningen Ångermanland. Dessutom skickas inbjudan ut till de medlemmar som har e-postadress. Inbjudan finns också på hemsidan under menyvalet Aktuellt. Förutom månadsmöten erbjuds medlemmarna bl.a. studiebesök, resor, utflykter och studiecirklar.

AKTIVA SENIORERS medlemsavgift för 2024 är 150 kr per person och
år och betalas när man blir medlem till bg 5199-5355, Aktiva Seniorer i Kramfors.

Ring Bertil Wiklund, tel 070-627 27 37, som är vår ordförande, om Du vill veta mer om oss.

Programmet finns på vår hemsida under fliken Program.

Gå gärna in på förbundets hemsida: aktiva.seniorer.com . Där hittar du
information och alla föreningar i Sverige.

Du är välkommen att bli medlem hos oss.