Bli medlem

Medlemsavgift för 2024 är 150 kr per person och år.

Vill du bli medlem så kontaktar du vår ordförande Bertil Wiklund tel 070-627 27 37 och lämnar namn, adress, telefonnummer och om du har e-postadress. Då får du inbetalningsuppgifter av Bertil.

Du kan också komma på en månadsträff och bli medlem där.