Föreningsstämma 21 februari 2022

Cissi Jakobsson

Ordförande Bertil Wiklund hälsade 105 medlemmar välkomna till föreningsstämman den
21 februari. Därefter lämnade han över ord och ton till dagens underhållare Cissi
Jacobsson från Sollefteå. Hon framförde på ett mycket inspirerande sätt sitt ”Mitt italienska äventyr” som innehöll sång ord och bild. Efter att Bertil tackat Cissi med sedvanlig honung vidtog pausgympa med Birgit och därefter kaffe, macka och kaka.


Sedan vidtog stämmoförhandlingar med Ralf Lundqvist som ordförande, Christina
Mikaelsson som sekreterare och som justerare och rösträknare Yvonne Åkerström och
Birger Söderström. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten och
revisionsberättelsen lästes upp och hade även skickats ut digitalt. Allt godkändes på alla
punkter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades enligt styrelsens förslag.
Bertil tackade Ralf Lundqvist för väl genomförda mötesförhandlingar.
Parentation hölls över tolv medlemmar som lämnat oss under 2021, Bertil tände ljus
och Ralf läste en dikt och vi mindes dem under en tyst minut.
Ingalill Bergman informerade om cirklarna och även två resor under våren. Bettan
skötte lottdragning med glada vinnare, Bertil tackade kaffegruppen samt alla som kommit
till mötet. Vi ses igen den 14 mars.