Referat från månadsträffen den 11 april 2022

Magdalena och Jörgen Desén

Ordförande Bertil Wiklund hälsade 90 medlemmar välkomna till medlemsmötet den 11 april. Han lämnade raskt över ordet till Caroline Strindlund, centrumutvecklare i Kramfors Kommun. Drömuppdraget att utveckla centrumkärnan fick hon 2016. Målsättningen är att skapa mer liv och rörelse i stan, samt att känna sig trygg. Hon berättade att försäljningen av Kramkortet, ett presentkort för Kramfors handel, ökade drastiskt under pandemin, från ett värde på 1 milj till 4.2 milj 2020 och till 3,2 milj 2021 samt att samverkan och marknadsföring är en viktig del i en liten kommun.
Efter Caroline var det dags för Ulla Andersson och Ann Storm att informera om biblioteket, som idag inte bara är en lokal utan även en verksamhet. På biblioteket finns idag flera e-tjänster, bl.a. e-böcker, e-ljudböcker, pressreader-7500 tidningar och tidskrifter på 60 olika språk och cineasterna-en filmtjänst. Biblioteket finns även på sociala medier med hemsida, på Facebook och Instagram.
Därefter tog Magdalena och Jörgen Desén, Kramfors bokhandel vid. De finns idag i Möbler o Hemkulturs fd lokal. De har bl.a haft boksläpp på Ådalen III, läsecirkel m.m. Magdalena presenterade ett antal böcker med anknytning till Högakusten. De avslutade sin information med att framföra två polskor, Magdalena på magdeburgerdragspel och Jörgen på nyckelharpa. Efter varma applåder var det dags för pausgympa, kaffe och macka samt information av Ingalill. Bertil tackade medverkande med sedvanlig honungsburk och ett stort tack till kaffegruppen.