Referat från månadsträffen den 18 oktober 2021

Peter Sjölund

Måndagen de 18 oktober samlades 117 förväntansfulla Aktiva Seniorer för att lyssna till DNA-släktforskaren Peter Sjölund. Ordförande Bertil Wiklund hälsade alla välkommen och speciellt nio nya medlemmar. I väntan på Peter, som var på väg från Oslo, serverades kaffe, smörgås och kaka.
Därefter var det dags för Peter att ta vid. Nästan allt som Peter kan inom området har han lärt sig på egen hand eller inspirerats av andra forskare. Under de senaste åren har en stor del av hans arbete varit att leta reda på okända pappor och hjälpa adopterade att hitta sina föräldrar – med hjälp av DNA.
Peter blev rikskänd över en natt när det stod klart att han lyckats lösa dubbelmordet som gäckat Linköpingspolisen sedan år 2004.
Sommaren 2019 ringde Peter till polisen i Linköping och frågade om de ville ha hjälp att lösa dubbelmordet. Han var övertygad om att han skulle kunna göra det. När han berättade för polisen om metoden han arbetade med för att hitta de okända papporna så bestämde de att han skulle arbeta på precis samma sätt för att hitta den okände gärningsmannen. Släktnäten runt den misstänkte mördaren växte successivt för att sedan krympa. Till sist återstod bara två personer – en av dem gärningsmannen som senare kunde gripas.
Efter lösningen blev han kontaktad av en mängd släktforskare som även de ville vara med att bidra. De bildade en grupp, under ledning av Peter, som kan jobba tillsammans för att lösa fall och hans förhoppning nu är att metoden ska komma att användas brett i Sverige. I väntan på juridiska klartecken tränar släktforskarteamet på att hitta okända fäder.
Efter varma applåder fick Peter svara på frågor från medlemmarna och avtackades med sedvanlig honungsburk
Ingalill informerade om studiecirklarna som kommer igång efter årsskiftet, förutom kören och musikcirkeln där vi f.n. saknar ledare.
Efter lottdragning med glada vinnare tackade ordf. alla som kommit till mötet i Ullånger/Centrum.