Referat från föreningsstämman 20 februari 2023

Föreningsstämmen den 20 februari på Mariatorget med Aktiva Seniorer samlade drygt 140 medlemmar. Ordförande Bertil Wiklund hälsade välkommen och särskilt 5 nya medlemmar.

Parentation hölls över två medlemmar som lämnat oss under året. Bertil tände ljus och Doris läste en dikt och vi mindes dem under en tyst minut.

Därefter var det dags för Sune Johansson och Evabritt Nyberg Johansson att bjuda oss på en jättefin repertoar av olika musikgenrer, allt ifrån irländsk folkmusik, Evert taube, Lisa Nilsson m.fl. Efter en önskan av ”Koppongen” från ordförande och varma applåder tog Birgit vid med pausgympa.

Till kaffet bjöds vi på semlor och därefter var det dags för årsmötesförhandlingar med Birger Söderström som ordförande och Christina Mikaelsson som sekreterare. Verksamhetsberättelsen lästes upp och likaså den ekonomiska ställningen och revisionsberättelsen. Samtliga punkter på föredragningslistan godkändes, alla befattningshavare omvaldes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Bertil tackade Birger för väl genomförda mötesförhandlingar.

Styrelsen informerade om kommande resor och utflykter, samt om intresse finns att se Finnkampen i Stockholm 2-3 september.

Lottdragning och ett stort tack till kaffegruppen och till alla som kommit till mötet.

Den 20 mars ses vi igen då Cissi Jacobsson berättar om sina resor i Italien.