Referat från besöket på MSB Sandö

Lowisa Rolandsdotter

MSB, Myndiheten för Samhällsskydd och Beredskap, stod på agendan den 10 augusti då Aktiva Seniorer hade sitt första möte för hösten. Ordförande Bertil Wiklund hälsade 74 medlemmar välkomna till Sandö och lämnade sedan över ordet till Lowisa Rolandsdotter.
Hon berättade att MSB i Sandö tillsammans med Revinge MSB skyddar samhället och bygger beredskap mot olyckor, kriser och konsekvenser av krig..
På Sandö erbjuder man bl.a. en tvåårig utbildning, Skydd mot olyckor SMO, grundutbildning för räddningspersonal i beredskap Grib och ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst samt tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B.
På Sandö finns även räddningsgymnasiet naturvetenskapliga program och Folke Bernadotte Akademien, FBA Myndigheten för Fred, Säkerhet och Utveckling. som MSB Sandö har ett nära samarbete med. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.
På MSB:s hemsida finns råd till privatpersoner som
*brandsäker bostad *rädd eller beredd * utbildningsmaterial och filmer.

Bertil tackade Lowisa för ett intressant och lärorikt studiebesök och överlämnade sedvanligt en honungsburk, samt tackade alla medlemmar som kommit.
Nästa gång vi ses blir det på Frånö FH och surströmming.