Referat från föreningsstämman 30 augusti 2021

Pär-Åke Stockberg

Ordförande Bertil Wiklund hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna till föreningsstämman för Aktiva Seniorer den 30 augusti. Eftersom Mariatorget, där vi vanligtvis träffas håller stängt pga pandemin, fick vi ha mötet på Ramviks FH. Bertil lämnade över ord och ton till Pär-Åke Stockberg som underhöll oss i särklass med kända låtar av bl.a The Beatles, Bonnie Tyler, Vikingarna, Evert Taube m.fl. Efter rungande applåder och extra nummer var det dags för kaffe, smörgås och kaka innan stämmoförhandlingar.

Ralf Lundqvist valdes att leda mötet, sekreterare Christina Mikaelsson och justerare och rösträknare Erik Wiklund och Nils Göran Bylund. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen lästes upp och hade även skickats ut digitalt. Allt godkändes på alla punkter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades enligt valberedningens förslag. Ordförande avtackade Margareta Norlén och därefter tackade han Ralf Lundqvist för väl genomförda mötesförhandlingar.

Därefter var det lottdragning med många glada vinnare.
Nästa gång ses vi den 20 september då vi får information av Oscar Nord, chefredaktör på Tidningen Ångermanland och Allehanda.se.