Referat från månadsmötet den 19 juni 2023

Säsongsavslutningen på Dals Hembygdsgård samlade drygt 80 medlemmar. Solen sken från en klarblå himmel, så många sökte skugga vid de olika byggnaderna.
Sedan Bertil hälsat alla medlemmar, underhållarna Bo, Magnus o Sverker välkomna tog
Hembygdsföreningens Kurt Eriksson över ordet och gav en historisk överblick över
Hembygdsgården. Kurts farmor o farfar förvärvade fastigheten i slutet på 1800-talet.
Efter att den senaste ägaren Karl Gustav Eriksson avlidit lyftes tanken av Kurt att gården kanske kunde bli en hembygdsgård och i augusti 2014 invigdes Dals hembygdsgård. Fastigheten består av två boningshus en bagarstuga och fyra ekonomibyggnader, varav en ladugård. Boningshusen har fyllts med möbler, bruksföremål och prydnadssaker som samlats in eller som skänkts av privatpersoner, för att visa hur ett hem kunde se ut på 1920-talet, berättade föreningens ordf. Bodil Tivemark.
Därefter tog de skönsjungande herrarna Sahlén, Schön o Andersson vid o bjöd på fin underhållning med visor o anekdoter av bl.a. Taube, Dan Andersson o Alf Hambe. Alla är medlemmar i Taubesällskapet Nordosten och medlemmar i Kjell Lönnås körer.
Efter varma o välförtjänta applåder samt honungsburkar till trion serverade Hembygdsföreningen kaffe o smörgåsar vackert uppdukat i de tidstypiskt inredda byggnaderna.
Efter att höstens program utdelats tackade ordf. Bertil Wiklund Hembygdsföreningens
kaffeansvariga och Bodil o Kurt för intressant information och alla medlemmar tillönskades en Glad Midsommar och på återseende