Referat från månadsträffen den 1 augusti 2023

Vid höstens första möte den 1 augusti välkomnade ordf. Bertil Wiklund 85 medlemmar till Mariatorget. Stadsomvandlingen i centrala kramfors stod på agendan och Bertil lämnade över ordet till samhällsplanerare och projektledare Stefan Wäljieesö.

Stefan började med en tillbakablick hur centrum/torget sett ut under olika årtionden. Han betonade att torget är en viktig del för trivseln i centrum. Projektet började redan under 2022 och väntas stå klart under 2024.

För att skapa ett trivsammare centrum planeras:
Planteringar, träd, buskar, perenner, belysning, bänkar, sittplatser, scen samt fontän, markbeläggning (inkl. ledstråk), lekutrustning, funktioner/placering/rymlighet och dagvatten.

I projektet ingår också att återanvända så mycket matrial som möjligt som: Belysningsstolpar, armaturer till parker/parkeringar, marksten från torget flyttas till Limstagatan, stenarna i fontänen flyttas till den nya och fontänens granitkantsten byggs om till planteringslåda.

I projektet finns även planering för byggandet av flera moderna flerfamiljshus.

Bertil tackade Stefan för intressant information och vi ser alla fram emot ett nytt, grönt och inbjudande centrum.

Efter gympa med Birgit, kaffe och macka var det dags för information av styrelsen och därefter lottdragning samt ett stort tack till kaffegruppen.