Referat från månadsträff den 13 juni 2022

Aktiva seniorer vid Bjärtrå hembygdsgård

I strålande sol hälsade ordf. Bertil Wiklund närmare 100 Aktiva Seniorer välkomna till säsongsavslutning på Bjärtrå Hembygdsgård. Efter information om dagens program lämnades ordet över till Lennart Hjeltström som berättade om föreningen och byggnaderna mm på området.  Föreningen bildades 1925 och första åtgärden var att frilägga kyrkoruinen och delvis restaurera den. 
Fornforskaren Pelle Edholms enkammarstuga var den första byggnaden på området, den flyttads från Bålsjö och restaurerades 1925. 
Huvudbyggnaden är en korsbyggnad, Ångermanlandsgård, köpt av Axel Sjödin i Strinne , på plats o invigd 1954. 
Härbret skänktes av Gradins från Nässom  och var på plats 1993. Hilda Gradin  har varit en stor donator till Hembygdsföreningen. Bagarstugan kommer från Östen Henriksson i Nässom , den  är utrustad för tunnbrödsbak och går att hyra.
Sexkantlogen, uppförd 1848 hos H.Melander i Nyböle förvärvades av Hembygdsföreningen 1958 för 850 kr. Även den kan hyras för fester, utställningar mm.  Kornhässjan o Rian skänktes 1953 av Lindberg i Geresta. Hässjan är 10 m hög, en riskabel arbetsplats på sin tid. Rian el. kornbastun användes för att torka kornet. Rian är för säkerhets skull försedd med ett vitterkors. 

Det anordnades under 1950-talet bygdespel ”Saga o sanning” skriven av Maj Olsen från Nyland. Rolf Tourd var regissör och med lokala medverkande. En byalagsstafett förekom också, med helt andra inslag än vad vi nu ser på idrottsgalorna. Efter Lennarts intressanta information smakade nygräddade kolbullar samt kaffe med hembakt bröd extra gott.  Samtliga byggnader var öppna  för besökare liksom härbret med Maria Tjenströms utställning .
Sammankomsten avslutades med en dikt ”Min hembygd” av Anna Nilsson, stämningsfullt  framförd av Doris Jonsson  Program för höstsäsongen delades ut varefter Bertil tackade Bjärtrå Hembygdsförening för ett fint arrangemang och mycket god förtäring. Aktiva Seniorer tillönskades en trevlig sommar och på återseende i augusti.